Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 14:39
Pkt 5. ppkt k) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt uchwały przedstawia Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]