Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 15:20
Pkt 8. porządku obrad

Informacja na temat składowisk odpadów na terenie miasta Zgierza.

Temat omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Ś. Gołek. Materiał dostępny do wglądu w Biurze Rady Miasta Zgierza.

Głos zabrał radny M. Hiliński - Przewodniczący Zespółu do spraw rozwiązywania problemu funkcjonowania składowisk na terenie miasta Zgierza - przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli. Dodaje, że wnioski zostały przekazane Prezydentowi.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Ś. Gołek dziękuje członkom zespołu za zaangażowanie w pracę.

Wiceprzewodniczący K. Karasiński pyta o projekt spalania śmieci.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Ś. Gołek wyjaśnia co dalej będzie się działo z projektem spalania śmieci. Na komisjach przed sesją wrześniową będą wszystkie informacje na ten temat.

Radna B. Palmowska pyta o plan zagospodarowania, czy jeśli powstanie, to miasto będzie mogło ubiegać się o środki na pomoc w uporządkowaniu składowisk?

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pani Magdalena Kontowicz wyjaśnia, że ubiegać o środki można się zawsze.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Ś. Gołek dodaje, że odbył już rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i środki na uporządkowanie składowiska "Nad Bzurą" mogą się znaleźć pod warunkiem, że będzie to teren podlegający pod miasto.

Drukuj
[ Powrót ]