Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 15:35
Pkt 10. porządku obrad

Informacja na temat realizowanego "Programu zrównoważonego oszczędzania energii i mediów" w zgierskich placówkach oświatowych.

Temat omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig, a wyniki pracy zespołu przedstawia radny R. Gajda. Mówi, że na początku wartość brutto programu przekraczała kwotę 300 tys. zł. Działania podjęte w zakresie programu budzą szereg wątpliwości. Wszystkie wnioski znajdują się w protokole końcowym. Skontrolowano bezpośrednio cztery placówki. Radny przedstawia wątpliwości powstałe w wyniku przeprowadzenia kontroli. Protokół - do wglądu - znajduje się w Biurze Rady Miasta Zgierza.

Radny zgłosił wniosek formalny, aby wystąpić do prokuratury o zbadanie pod kątem gospodarności środków publicznych wydatkowanych na realizację "Programu zrównoważonego oszczędzania energii i mediów".

Radny Z. Zapart zauważył, że część informacji, która wypłynęła do mediów w trakcie pracy zespołu, jest nieprawdziwa. Radny dodał, że we wrześniu KR będzie nadal zajmować się sprawą programu, wówczas wpłyną wyjaśnienia od Prezydenta Miasta Zgierza dot. protokołu.

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda przedstawia swoje wątpliwości odnośnie programu, zauważa, że oszczędności mogą wynikać z szeregu zmian które zaszły w placówkach, np. ocieplenia budynków, wymiany kuchenek elektrycznych na kuchenki gazowe, itd.

Radny M. Pilarski przedstawia szereg tematów na które chciałby uzyskać odpowiedź od Prezydenta Miasta Zgierza. Prosi o pisemną odpowiedź.

Radny R. Gajda dodaje, że wyjaśnienia, które przedstawił na początku, nie były Jego własnymi poglądami a wnioskami zespołu znajdującymi się w protokole.  

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda prosi o poszerzenie informacji, która ma pojawić się w październiku, o odpowiedzi na pytania przez Niego postawione.

Radny R. Gajda prosi o udostępnienie - w ramach udostępnienia informacji publicznej -  m.in. kopii umowy ze spółką Reus.

Drukuj
[ Powrót ]