Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 16:15
Pkt 12. porządku obrad

Zapytania i wolne wnioski.

Radny R. Gajda zgłasza wniosek formalny o wystąpienie do prokuratury w sprawie kontroli niegospodarności oraz przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy publicznych dot. programu oszczędzania energii.

Radny Z. Zapart zwraca się do radnego Gajdy aby wniosek wycofał, ponieważ protokół pokontrolny nie został jeszcze przyjęty na Komisji Rewizyjnej.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig dodał, iż Regionalna Izba Obrachunkowa również bada tą sprawę.

Radny R. Gajda zauważył, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej protokół został przyjęty, nie jest jeszcze podpisany przez Prezydenta ale nie koliduje to z dalszym postępowaniem w tej sprawie. W związku z tym radny podtrzymał swój wniosek.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Gajdy. Głosowano za przyjęciem wniosku: za-5, przeciw-12, wstrzym.-0. Wniosek upadł.

Mieszkaniec pan J. Pietrzak zabierający głos w imieniu kupców, zauważył, że nie zostali oni poinformowani o wynikach pracy zespołu dot. harmonogramu i działalności targowiska. Pyta czy są podjęte wiążące decyzje w sprawie ułatwienia funkcjonowania targowiska?

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Ś. Gołek udziela wyjaśnień. Zwraca uwagę, że to właśnie wnioski kupców będą wprowadzone do realizacji.

Wiceprzewodniczący Z. Wałęsiński na ręce pana Pietrzaka składa prośbę o utrzymanie czystości na targowisku.

Drukuj
[ Powrót ]