Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 9:19
Pkt 3. porządku obrad

Przyjęcie protokołu z LII sesji RMZ.

Rada Miasta Zgierza przyjęła protokół z LII sesji RMZ w głosowaniu: za - 20, przeciw - 2, wstrzymujących się - 0.

Drukuj
[ Powrót ]