Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 9:21
Pkt 4. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny M. Pilarski wnioskuje do Prezydenta o podjęcie interwencji w sprawie doprowadzenia ulicy Czesława Niemena do stanu sprzed prac kanalizacyjnych.

Wiceprzewodniczący J. Komorowski wnioskuje o uwzględnienie w planie finansowym  na rok 2011 naprawy chodnika na ul. Pułaskiego.

Radny M. Hiliński wnioskuje o postawienie znaku ograniczenia prędkości na ul. Grotnickiej.

Poseł na Sejm A. Dunin mówi, że nie otrzymał do tej pory odpowiedzi od PMZ na pismo mieszkańców ul. Turystycznej. Prosi w takim razie o odpowiedź.

Radna B. Świątczak wnioskuje o postawienie znaków ograniczenia prędkości i tonażu na ul. Wiosny Ludów.

Wiceprzewodniczący K. Karasiński pyta o status wykonania tegorocznego budżetu w sprawie budowy ul. Bardowskiego.

Radna A. Grzelak-Makowczyńska mówi o zanieczyszczeniu fontanny na Placu Kilińskiego, wnosi o ponowne uruchomienie monitoringu w tym miejscu.

Radny Z. Antczak wnioskuje aby Straż Miejska patrolowała ulice miasta również po godzinie 23.

Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto H. Urbanowski odnosi sie do remontu ul. Bazylijskiej. Mówi, że po położeniu chodnika i utwardzeniu drogi, spółka Wod-Kan ponownie rozkopała tą ulicę. Twierdzi, że jest to skandal. Przewodniczący wymienia także sukcesy Rady Osiedla w związku ze zbliżającym się końcem kadencji. Mówi, że współpraca na linii Prezydent-Radni-Jednostki nie jest zadowalająca. Jednocześnie dziękuje Prezydentowi Miasta J. Sokołowi, pracownikom UMZ, zwłaszcza Naczelnikowi A. Juszczykowi i pracownikom Biura Rady Miasta oraz radnym.

Prezydent J. Sokół odpowiada, że w sprawie prac remontowych na ul. Bazylijskiej zwrócił sie o wyjaśnienia do Spółki Wod Kan.

Przewodnicząca Zarządu RO Rudunki W. Partycka pyta czy będzie w tym roku organizowana "Akcja liść"?

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda mówi o oznaczeniach na przystankach na ul. Musierowicza. Jednocześnie dziękuje wszystkim za współpracę. Przewodniczący RO i ZO Stare Miasto dziękują p. Monice Karmańskiej-Kubiak z BRMZ za współpracę, wręczają kwiaty. 

Przewodnicząca Zarządu RO Chełmy-Adelmówek E. Frankowska pyta o wiatę przystankową na ul. Łódzka - Osiedlowa a także kiedy będzie bezpośrednie połączenie autobusowe Starostwa Powiatowego z Osiedlem 650-lecia.

Drukuj
[ Powrót ]