Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 10:27
Pkt 5. porządku obrad - cd.

Zapytania mieszkańców.

Swoja wypowiedź kontynuuje J. Badyna.

Głos zabiera Prezes WodKan P. Karasiewicz odnosi się do zapytania dotyczącego konieczności rozkopania ul. Bazylijskiej. Udziela również odpowiedzi panu J. Badynie.

Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto H. Urbanowski odrzuca wyjaśnienia Prezesa Karasiewicza dot. ul. Bazylijskiej. Zdaniem mieszkańców było to działanie antyspołeczne.

Mieszkanka Z. Niechciał pyta kto decydował o usytuowaniu sceny na ul. Rembowskiego w trakcie Dni Otwartych Parku Kulturowego Miasta Tkaczy. 

Głos zabiera M. Waszkiewicz w imieniu mieszkańców ul. Jagiełły odnosi się do niespełnionych obietnic w sprawie utwardzenia ulic z terenu Osiedla Krzywie-Chełmy.

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda odnosi się do wypowiedzi Prezesa Karasiewicza. Twierdzi, że to Prezydent Miasta Zgierza jest odpowiedzialny za brak koordynacji działań na ul. Bazylijskiej.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół odpowiada, że to nie Prezydent wydaje pozwolenia na budowę.

Głos zabiera również Zastępca Prezydenta S. Łodwig twierdząc, że Rada Osiedla występuje w ten sposób przeciwko mieszkańcom. Gdyby głosy Rady Osiedla zostały uwzględnione, mieszkańcy zostaliby pozbawieni przyłącza kanalizacyjnego.

Mieszkaniec, M. Stachera zwraca uwagę na fakt, że ulica Łódzka jest bardzo zaniedbana.

Drukuj
[ Powrót ]