Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 11:00
Pkt 6. ppkt b) porządku obrad

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Zgierza pełnomocnictwa do wykonania zadań wynikających z wniosku o przyznanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – etap I”

Projekt uchwały i autopoprawka do projektu

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]