Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 11:04
Pkt 6. ppkt c) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.

Projekt uchwały

Projekt uchwały zgłasza i omawia Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej J. Nastalczyk.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok proponuje, aby zmienić nazwę komisji z Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej RMZ.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej J. Nastalczyk wnosi o ogłoszenie przerwy w obradach Sesji RMZ w celu odbycia posiedzenia KSt-Pr, by zaopiniować propozycję Przewodniczącego RMZ.

Drukuj
[ Powrót ]