Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 11:40
Pkt 6. ppkt c) porządku obrad - cd.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.

Komisja Statutowo-Prawna zgłasza autopoprawkę do Statutu Miasta Zgierza.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 4, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]