Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 11:48
Pkt 6. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych obejmujących zasięgiem rejon byłych zakładów ZPB "Boruta" w Zgierzu.

Projekt uchwały

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]