Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 11:49
Pkt 6. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej-Zachód.

Projekt uchwały

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]