Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 11:53
Pkt 6. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2011 roku.

Projekt uchwały

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]