Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 12:46
Pkt 6. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

Projekt uchwały

Komisja Budżetu i Finansów nie wydała opinii. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydała opinie pozytywną.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Prezydent Miasta J. Sokół apeluje do radnych o przyjęcie w. w. projektu uchwały.

Radny M. Pilarski aby nie podnosić podatków a zaoszczędzić, proponuje likwidacje ITZ i obniżenie pensji Prezydentów Miasta Zgierza.

Radny Z. Sobczak przypomina o tym, że apelował o uruchomienie Programu Naprawy Finansów Publicznych. Dodaje, że uzyskał lekceważącą odpowiedź ze strony władz. Zwraca się do Prezydenta, aby do następnej Sesji RMZ przedstawił w. w. program.

Prezydent J. Sokół wyjaśnił, że pod koniec kadencji zostanie przedstawiony program o którym mowa.

Radny Z. Zapart pyta, jak na koszty utrzymania instytucji wpływają podwyżki niezależne od miasta. Gdyby Rada, przez 4 lata kadencji, nie podwyższała podatków zgodnie z inflacją, to w budżecie brakowałoby 10 mln zł. Kierowanie się obniżeniem podatków to szkoda dla miasta i jego mieszkańców. O finansach publicznych należy myśleć konstruktywnie.

Radna A. Grzelak-Makowczyńska wraca do tematu remontu ul. Zawiszy.

Poseł na Sejm M. Matuszewski uważa, że podnoszenie podatków to zwiększanie bezrobocia. Firmy do Zgierza nie będą "przychodzić". Ludzie nie będą chcieli się osiedlać w naszym mieście. Nie godzi się, aby w tak biednym mieście podnosić podatki, dodaje.

Prezydent J. Sokół dodał, że w "biednej " Szwecji jest 70% podatków. Podnosząc podatki chcemy rozwijać miasto.  W Zgierzu jest najmniejsze bezrobocie w Powiecie Zgierskim.

Skarbnik Miasta D. Kubiak  nie zgadza się z wypowiedzią Posła, który twierdzi, że kiedy był Przewodniczącym RMZ, nie podnoszono podatków. Dodaje, że miasto musi zgromadzić dodatkowe pieniądze - powstają nowe zadania samorządu.

Radny R. Gajda twierdzi, że miasto zostało zadłużone na 20 mln zł podczas obecnej kadencji. Dodaje, że nie można mieszać podatków od dochodu do podatków lokalnych. Prosi, aby Prezydent wymienił chociaż jedną inwestycję, rozpoczętą w tej kadencji, w ramach programów unijnych.

Drukuj
[ Powrót ]