Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 13:18
Pkt 6. ppkt i) porządku obrad - cd.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Pomocowych, pani Katarzyna Miksa - Kolejwa wymienia kilka projektów unijnych rozpoczętych podczas tej kadencji.

Skarbnik D. Kubiak dodaje, że chodzi m.in. o inwestycję Sali Gimnastycznej w SP Nr 12 i inwestycję w sieć metropolitarną.

Poseł na Sejm M. Matuszewski twierdzi, że podczas poprzedniej kadencji, najważniejsze podatki nie były podnoszone.

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda mówi, że ma świadomość, że czasem trzeba podnosić podatki, ale nie może zgodzić się z twierdzeniem, że inwestycje w mieście powinny być pokrywane z kieszeni podatników.

Radny M. Forfecki pyta, czy podatek od nieruchomości ma wzrosnąć o 0,47 zł zgodnie z zapisem w projekcie?

Skarbnik D. Kubiak  wyjaśnia, że podatek rośnie 0,52 zł.

W związku z wieloma wątpliwościami związanymi z omawianym projektem, radny M. Forfecki, w imieniu Klubu PiS zgłasza wniosek formalny o zdjęcie projektu z porządku obrad.

Radny M. Sencerek twierdzi, że ten projekt to po raz kolejny wprowadzanie radnych w błąd.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddaje pod głosowanie wniosek formalny radnego M. Forfeckiego. Głosowano: za - 6, przeciw - 17, wstrzym. - 0. Wniosek upadł.

Radny M. Forfecki zgłasza wniosek formalny o zmianę stawek w projekcie uchwały.

Radna B. Świątczak proponuje zrzeczenie się diet przez radnych RMZ, jeżeli budżet jest w tak kiepskim stanie.

Prezydent nie przyjmuje wniosku M. Forfeckiego jako autopoprawkę.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddaje pod głosowanie wniosek formalny radnego M. Forfeckiego. Głosowano: za - 6, przeciw - 17, wstrzym. - 0. Wniosek upadł

Poseł na Sejm M. Matuszewski proponuje aby Prezydenci zrzekli się 40% swoich pensji.

Radny M. Pilarski składa wniosek o głosowanie imienne nad omawiana uchwałą.

Radny Z. Zapart  dodaje, że jest za rozsądnym działaniem, a nie populizmem, dlatego zgadza się z wnioskiem radnego Pilarskiego.

Radny Z. Sobczak zgadza się z radnym Zapartem, by nie uprawiać "taniego populizmu". Dlatego ważny jest Program Naprawy Finansów Publicznych.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddaje pod głosowanie wniosek formalny radnego M. Pilarskiego. Głosowano:  za - 13, przeciw - 8, wstrzym. - 2. Wniosek przeszedł.

W głosowaniu imiennym: za - 17, wstrzym. - 0, przeciw - 6. Uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]