Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 13:46
Pkt 6. ppkt j) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia działań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 na rok 2011.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok  proponuje aby w pkt 6. ppkt j) wprowadzić dodatkowy projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia działań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 na rok 2011.

Zmieniony porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: za – 21, przeciw – 0, wstrzym. - 1. Porządek obrad zmieniono.

Drukuj
[ Powrót ]