Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 13:52
Pkt 6. ppkt k) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.

Projekt uchwały

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne. Komisja Spraw Obywatelskich nie wydała opinii w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny M. Pilarski pyta które targowisko będzie remontowane?

Zastępca Prezydenta S. Łodwig wyjaśnia, że będzie to targowisko przy ul. Aleksandrowskiej. Inne targowiska nie będą objęte tym remontem.

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda odnosi się do omawianego projektu. Twierdzi, że opłata powinna być pobierana tylko z tytułu prowadzenia działalności.

Przedstawiciel kupców targowiska J. Pietrzak mówi, że plany modernizacji targowiska są już uwzględniane od wielu lat, ale jego zdaniem niegospodarność administratora powoduje brak ich realizacji. Obawia się, że ta podwyżka nic nie zmieni.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig wyjaśnia, że opłata targowa jest pobierana za handel nie tylko na targowisku.

Głos zabiera Prezes MPGK J. Dziemdziela wyjaśnia, że zarząd spółki wnioskował o obniżenie opłat targowych. Dodaje, że 09 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli spółki i kupców, na którym ustalono ostateczne stawki.

Radny R. Gajda wyjaśnia, że kolejność powinna być inna, najpierw remont, później podwyżka. Wnioskuje także o głosowanie imienne w sprawie tego projektu uchwały.

Radny M. Pilarski zadaje pytania do załącznika w. w. uchwały.

Naczelnik Wydziału Finansowego, pani Małgorzata Błaszczyk odpowiada na pytania radnego.

Drukuj
[ Powrót ]