Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 16:16
Pkt 6. ppkt n) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu.

Projekt uchwały

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]