Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 16:17
Pkt 6. ppkt o) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze miasta Zgierza transportu drogowego taksówką.

Projekt uchwały

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.
Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0, uchwałę podjęto.
 

Drukuj
[ Powrót ]