Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 16:19
Pkt 6. ppkt p) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/356/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XLVI/424/10 Rady Miasta Zgierza a dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki

Projekt uchwały

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0, uchwałę podjęto.
 

Drukuj
[ Powrót ]