Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 16:35
Pkt 8. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza
z działalności w okresie: 23 sierpnia – 26 września 2010 roku

W dniu 2 września br. uczestniczyłem w Poznaniu w posiedzeniu zespołu ds. relacji między organami gmin. Przedmiotem obrad były między innymi takie zagadnienia jak: uprawnienia uchwałodawcze rady i wykonawcze burmistrza (wójta, prezydenta), zakres i narzędzia wykonywania funkcji kontrolnej rady (problem absolutorium i oceny politycznej burmistrza), obsługa prac rady przez urząd miasta (gminy). Wspomniany zespół został powołany przez Związek Miast Polskich. Liczy 8 osób, w tym trzech prezydentów miast: Zgierza, Poznania i Sopotu. Oprócz tego w skład zespołu wchodzą przewodniczący rad: Gdyni, Poznania, Gołdapi, radny Gdańska oraz burmistrz Gołdapi.

Już po raz trzeci Gmina Miasto Zgierz otrzymała tytuł i certyfikat w ogólnopolskim konkursie „Gmina Fair Play”. Dodatkowo w tym roku Zgierz został uhonorowany tytułem „Złota Lokalizacja Biznesu”. Oba te wyróżnienia są ukoronowaniem sukcesów naszego miasta w zakresie tworzenia możliwie najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, wspierania przedsiębiorczości oraz aktywnego pozyskiwania inwestorów. Jury doceniło wysoką jakość usług świadczonych przez zgierskich urzędników oraz uczciwość i rzetelność we współpracy z partnerami biznesowymi. Wręczenie nagród i certyfikatów odbędzie się 17 grudnia br. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W ramach pomocy dla rodzin z województwa dolnośląskiego, poszkodowanych w tegorocznej powodzi podjąłem decyzję o nieodpłatnym przewozie przez miejską spółkę „Markab” grupy 44 dzieci z miejscowości Leśna do Sokolnik. Wszyscy to uczniowie szkoły podstawowej, którzy przez trzy tygodnie chodzili w Sokolnikach do szkoły i poddawani byli rehabilitacji w tamtejszym ZOZ-ie. Ponadto MOSiR Zgierz nieodpłatnie udostępnił im 2-godzinny pobyt w basenie przy ul. Leśmiana. Kolejna taka grupa powodzian przyjedzie do Sokolnik 1 października. Ich transport również zapewni firma „Markab”.

Dwa zgierskie obiekty: Park Kulturowy Miasto Tkaczy i park linowy znalazły się w pierwszej dziesiątce liderów plebiscytu „Perły w koronie województwa łódzkiego”, zorganizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego oraz gazetę POLSKA Dziennik Łódzki. Z tej okazji w dniu 23 września br. odebrałem w Spale stosowny certyfikat. Jest to dla Zgierza duży zaszczyt, bo poza Łodzią żadne inne miasto nie wprowadziło w ostatnich latach tak wielu nowych, atrakcyjnych produktów turystycznych.

W niedzielę 26 września br. wziąłem udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji Dni Otwartych Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Podczas imprezy po raz pierwszy można było obejrzeć odrestaurowane drewniane domy wewnątrz oraz poznać ich historię, dzięki oprowadzającym gości przewodnikom. Gwiazdą imprezy był zespół „Łzy” i Anna Wyszkoni. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza” dofinansowywanego z funduszy norweskich. W pełnej krasie odtworzone „Miasto Tkaczy” będzie można podziwiać pod koniec 2010 roku.

Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę drogi dojazdowej – ul. Powstańców Śląskich na osiedlu Kurak w Zgierzu. Ponieważ złożona została jedyna oferta i nie podlegała ona odrzuceniu wykonawcą prac będzie Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. w Łodzi. Zmodernizowana ma być jezdnia na odcinku o długości 166 mb. Wykonawca ma ponadto dokonać regulacji pionowej istniejącej armatury – betonu. Koszt inwestycji wynosi 122.988,00 zł. Prace potrwają do połowy listopada 2010 r.

Dziesięć ofert wpłynęło na przetarg na wyłonienie firmy, która dokona montażu kolektorów słonecznych na budynku basenu miejskiego przy ul. Leśmiana. Obecnie złożone oferty są rozpatrywane pod względem merytorycznym i formalnym. Basen przy ul. Leśmiana jest obiektem użyteczności publicznej, w którym koszty ciepłej wody są najwyższe. Ogromne jej ilości pochłania wypełnienie niecki basenowej i korzystanie z natrysków. Na montaż kolektorów otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 313.600,00 zł. Montaż kolektorów rozpocznie się w październiku, a gotowa instalacja zostanie oddana do użytku do końca 2010 roku. Uzyskana dotacja stanowi 80 procent wartości inwestycji.

Ogłoszony został przetarg na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Kocidłowskiej. Zakres prac obejmuje budowę rozdzielni, linii zasilającej po istniejących słupach oraz kablowej sieci oświetleniowej wraz z latarniami. Termin wykonania inwestycji to 29 października 2010 roku.

Ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Aleksandrowskiej na 290-metrowym odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Gołębiej. Oferty można składać do 6 października, o wyborze wykonawcy zadecyduje najniższa cena. Realizacja zadania planowana jest do 30 listopada 2010 r.

W trakcie realizacji jest przebudowa ulic: Tuwima i Staffa (na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Parzęczewskiej) wraz z przebudową drogi wewnętrznej wzdłuż szeregowych domków jednorodzinnych przy ul. Tuwima 61-115. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Poddębic, które zaproponowało najniższą cenę – 2.587.500,00 zł. Inwestycja obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ponad 2 km. W ramach prac na modernizowanym odcinku kładziona jest nowa trwalsza nawierzchnia jezdni, nowe krawężniki i chodniki z kostki brukowej. Powstaną też ścieżki rowerowe, które po połączeniu z już istniejącymi ścieżkami przy ul. Parzęczewskiej umożliwią rowerzystom bezpieczny przejazd dookoła osiedla. Inwestycja ma być zakończona do 30 listopada 2010 roku.

Trwają prace przy przebudowie ulicy Bazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP oraz przy przebudowie ulic: P. Bardowskiego i Szarych Szeregów. Pierwsza z inwestycji ma być zrealizowana do 15 grudnia br., druga – do 31 grudnia br. Na razie wszystko przebiega zgodnie z planem i nie ma zagrożeń dla oddania zmodernizowanych ulic do użytku w przewidzianym umową terminie.

W dniu 2010-09-20 o godz. 12.00 odbyło się w Urzędzie Miasta Zgierza spotkanie, do udziału w którym zaprosiłem:

  • Stanisława Łodwiga – Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza,
  • Idzi Antczaka – Prezesa zarządu MPGM,
  • Annę Idczak – Zastępcę Prezesa zarządu MPGM.

W związku z artykułem pt „Przetarg rodzinno-polityczny” opublikowanym w „Polska The Times – Dziennik Łódzki” z dnia 16 września 2010 r. dotyczącym m. in. spółki MPGM, poprosiłem zarząd spółki MPGM o wyjaśnienia w tej sprawie. Prezes Idzi Antczak wyjaśnił zdarzenia związane z kontrolą NIK w spółce MPGM. Poprosiłem zarząd o pilne złożenie szerszej, pisemnej informacji w tej sprawie.

Tego samego dnia o godz. 12.30 odbyłem kolejne spotkanie w Urzędzie Miasta Zgierza, w którym udział wzięli:

  • Stanisław Łodwig – Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza,
  • Piotr Karasiewicz – Prezes zarządu Wod-kan,
  • Marek Ignasiak – Zastępca Prezesa zarządu Wod-kan.

W związku z niepokojem mieszkańców ul. Bazylijskiej związanym z rozbieraniem fragmentów zbudowanej ulicy, jako Prezydent Miasta poprosiłem zarząd spółki Wod-kan o wyjaśnienia w tej sprawie. Prezes Piotr Karasiewicz wyjaśnił zdarzenia związane z pracami budowlanymi na ul. Bazylijskiej. Poprosiłem o pilne złożenie szerszej, pisemnej informacji w tej sprawie.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 131/V/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. do nr 150/V/2010 z dnia 23 września 2010 r

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda kolejny raz porusza temat ul. Bazylijskiej. Na pytanie odpowiada Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Prezydenta. Głosowano: za - 17, wstrzym. - 0, przeciw - 0.

Drukuj
[ Powrót ]