Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 17:18
Pkt 11. porządku obrad

Informacja na temat realizacji objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu.

Materiał do wglądu dostępny w Biurze Rady Miasta Zgierza.

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda pyta w jakim celu prywatyzacja? Odpowiada Zastępca Prezydenta S. Łodwiga

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda zadaje również pytanie, czy wartość spółki została wyceniona wg wartości księgowej, czy wyliczył ja biegły? Pyta także, czy w umowie są jakieś uprzywilejowania dotyczące spółki, czy dochodzi do zmiany umowy?

Zastępca Prezydenta S. Łodwig wyjaśnia, że wartość spółki została wyceniona przez firmę F5 z Poznania. Nie odbyło się to w sposób ściśle księgowy. Umowa, która nie jest ostatecznie podpisana przewiduje zmiany w umowie, przewiduje wykonanie planu inwestycyjnego, tj. wykonanie nowych sieci ciepłowniczych, modernizowanie istniejącego majątku ciepłowniczego, podwyższenie bezpieczeństwa ciepłowniczego odbiorców, realizacja inwestycji kosztującej ok 3 mln zł mającej na celu utworzenie generatora produkcji prądu aby wytwarzany był gównie prąd a dopiero później ciepło.

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda wyraża zdanie, że są to dobre prognozy dla miasta, ale ma jednocześnie wątpliwości, czy obietnice zostaną wyegzekwowane.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig wyjaśnia, że nie ma niebezpieczeństwa, że ten program nie zostanie zrealizowany. Miasto nie sprzedaje udziałów, tylko je podwyższa.

Radny M. Pilarski pyta kiedy zostanie uruchomiona "spalarnia odpadów"

Zastępca Prezydenta S. Łodwig wyjaśnia, że taki obiekt należący do Elektrociepłowni Zgierz już istnieje, kocioł fluidalny funkcjonuje i spalane są odpady komunalne.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddaje pod głosowanie przyjęcie do wiadomości informacji na temat realizacji objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu.

Głosowano: za - 11, wstrzym. - 1, przeciw - 1. Informacje przyjęto do wiadomości.

Drukuj
[ Powrót ]