Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 17:45
Pkt 12. porządku obrad

Informacja Prezydenta Miasta Zgierza oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu na temat realizacji umowy z dnia 29 grudnia 1995 r. z Gminą Miasto Zgierz o administrowanie gminnych terenów, budynków i lokali.

Materiał dostępny w Biurze Rady Miasta Zgierza.

Radny R. Gajda zauważył, że nie ma w materiale wzmianki o zakupie stolarki drewnianej. Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w działaniu Spółki w tym zakresie.

Zastępca Prezydenta S Łodwig wyjaśnia, że kiedy umowa była podpisywana spółka była prywatna, dopiero po 2008 stała się spółką komunalną. NIK prawdopodobnie nie miała prawa domagać się wyjaśnień w w/w sprawie bowiem MPGM było wówczas przedsiębiorstwem prywatnym.

Radny R. Gajda pyta jak jest dokonywany zakup?

Informacji udziela Naczelnik Wydziału Mieszkalnictwa, p. G. Trocińska. Aneks Nr 18 do umowy zawiera informację na temat rozliczeń. Wydział zatwierdza przygotowany przez spółkę plan remontowy. Plan ten kilka razy do roku zmienia się z uwagi na deficyty w budżecie.

Radny M. Pilarski pyta dlaczego spółka nie stosowana procedur?

Zastępca Prezydenta S. Łodwig wyjaśnia, że spółka nie dokonywała zakupów nie stosując wymogów zapisu ustawy o zakupach publicznych. Spływały oferty na daną partię okien. Na czterech oferentów firma Dankan oferowała najniższą cenę.

Radny R. Gajda twierdzi że spółka nie była wówczas do tego zobowiązana. Jaki tryb zastosowano?

Prezes MPGM I. Antczak wyjaśnia, że spółka dokonuje zakupu materiałów i sprzedaje całą usługę. W roku 2005 został podpisany aneks na wniosek miasta, aby zmienić warunki umowy. Zmieniono ceny "średnie". Materiały do remontu kupowano jak najtaniej. Stolarka okienna i drzwiowa jest nietypowa, trzeba było więc zlecić wykonanie owych. Pobrane pomiary wysyłane zostały do różnych firm, które odpowiadały za jaką kwotę są w stanie zrobić stolarkę. Prezes wyjaśnia również, że spółka przedstawiła odwołanie do protokółu NIK. Część odwołań została uwzględniona, a co do reszty czekamy na opinię.  

Radny R. Gajda ponownie zadaje pytanie jaki tryb został zastosowany?

Prezes I. Antczak mówi, że nie było obowiązku ogłaszania przetargu, spółka sama szukała najtańszego wykonawcy.

Drukuj
[ Powrót ]