Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-09-30 18:12
Pkt 12. porządku obrad - cd.

Informacja Prezydenta Miasta Zgierza oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu na temat realizacji umowy z dnia 29 grudnia 1995 r. z Gminą Miasto Zgierz o administrowanie gminnych terenów, budynków i lokali.

Radny R. Gajda zauważył, że spółka nie stosowała trybu ustawy o zamówieniach publicznych. Radny uważa, że powinien być wówczas zastosowany jeden z trybów. Na jaką kwotę dokonano wtedy zakupów (w skali roku)?

Prezes I. Antczak odpowiada, że zakupy były dokonywane od momentu podpisania umowy, dokładnych sum nie pamięta.

Radny R. Gajda dodaje, że złoży wniosek w tej sprawie, na piśmie, do Prezydenta Miasta Zgierza.

Radny M. Pilarski zwraca uwagę na brak odpowiedzi na pytania dotyczące firmy REUS, zadane na poprzedniej sesji.

Radny R. Gajda zauważył, że NIK zwrócił uwagę na wzrastające ceny oraz terminy składania ofert. Cytuje fragment protokołu Najwyższej Izby Kontroli.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig odpiera zarzuty radnego Gajdy dot. powiązań partyjnych przy zakupie stolarki okiennej.

Sprawę wyjaśnia K. Karasiński, który jest Marketing Managerem firmy Dankar.

Radny M. Pilarski pyta czy Prezydent J. Sokół zna raport NIK w w/w sprawie.

Prezydent J. Sokół wyjaśnia, że sprawą zajmuje się Wydział Mieszkalnictwa oraz Zastępca Prezydenta Ś. Gołek. Poza tym kontrola NIK jeszcze się nie skończyła.

Tą informacje potwierdza również prezes I. Antczak.

Radny M. Hiliński proponuje, aby bliżej przyjrzeć się tej sprawie jeżeli taka jest wola radnych.

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący RMZ A. Mięsok, zamyka dyskusję w tym temacie.

Drukuj
[ Powrót ]