Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-03 10:53
Zaproszenie na LV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zgierza

4 listopada 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)

Sesja nadzwyczajna została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)

4 listopada 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji (plik .pdf)

Drukuj
[ Powrót ]