Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Zwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na LV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zgierza2010-11-03 10:53

4 listopada 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)

Sesja nadzwyczajna została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)

4 listopada 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji (plik .pdf)


Pkt 1. porządku obrad2010-11-04 9:07

Przewodniczący RMZ A, Mięsok na podstawie listy obecności nie stwierdza quorum. W związku z powyższym stwierdza, że nie ma prawomocności obrad. Zaprasza przed stół prezydialny przewodniczącego Klubu PO i PiS, SLD, Zgierski Samorząd.

Po konsultacji z przedstawicielami klubów, Przewodniczący RMZ A. Mięsok, na podstawie paragrafu 17 , ust. 2 załącznika do Statutu Miasta Zgierza, zwołuje w trybie paragrafu 18 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miasta Zgierza w dniu 12 listopada 2010 r. na godz. 18.00.


Pkt 1. porządku obrad2010-11-12 18:03

Przewodniczący RMZ A. Mięsok na podstawie listy obecności nie stwierdza qvorum, w związku z tym nie orzeka prawomocności obrad. Przewodniczący RMZ konsultuje się z przedstawicielami klubów prosząc o wyjaśnienie nieobecności radnych.

W związku z niemożliwością utworzenia qvorum Przewodniczący RMZ A. Mięsok Sesja Rady Miasta Zgierza nie odbędzie się.


 Wyswietlono: 0 do 3 wiadomosci z  3 Drukuj