Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 9:10
Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji cd.

Zastępca Prezydent a Miasta Zgierza S. Łodwig zgłasza poprawki do porządku obrad. Proponuje wprowadzenie pod obrady trzy projekty uchwał, które zostały przyjęte w głosowaniu.

 

Drukuj
[ Powrót ]