Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 9:22
Pkt 5. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.

Projekt uchwały

Komisja Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.
Radny J. Nastalczyk zgłasza uwagi własne do projektu uchwały.

Prezydent J. Sokół poprosił o 5 minut przerwy.

Drukuj
[ Powrót ]