Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 9:43
Pkt 5. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza.

Radny J. Nastalczyk zgłasza uwagi własne do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny M. Hiliński prosi wnioskodawcę o wyjaśnienie celu podjęcia tej uchwały.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig wyjaśnia, że z Konstantynowa Łódzkiego wpłynął projekt uchwały do zaopiniowania. Mieszkańcy Zgierza korzystają również z opieki medycznej w tym mieście.

Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję wykreślenia słowa "negatywnie" z paragrafu 1 w. w. projektu uchwały. W głosowaniu: za-5, przeciw-11, wstrzym.-2, propozycje odrzucono.

Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]