Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 9:51
Pkt 5. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/491/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu.

Projekt uchwały 

Radny J. Nastalczyk zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]