Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 9:56
Pkt 5. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2011 dla miasta Zgierza.

Projekt uchwały 

Brak uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]