Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 10:02
Pkt 5. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku.

Projekt uchwały

Komisja Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]