Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 10:03
Pkt 5. ppkt j) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/486/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

Projekt uchwały

Komisja Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-5, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]