Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 10:04
Pkt 5. ppkt k) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w sprawach dotyczących przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w graniach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań.

Projekt uchwały

Radny M. Pilarski mówi, że miasto Zgierz nie powinno wypowiadać się w sprawie udzielenia dotacji przez Powiat.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig zgodził się z uwagą radnego Pilarskiego.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego J. Dziemdziela, wyjaśnia wątpliwości radnych w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący K. Karasiński zapytał jaką kwotę dotacji ustalono?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury A. Juszczyk wyjaśnia procedury - kwoty dotacji jeszcze nie ma.

Gos zabiera Radca Prawny Z. Rożniata wyjaśnia, że jest to tylko uchwała kierunkowa, ma ona na celu upoważnienie dla Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia negocjacji w sprawie udzielenia dotacji.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig wycofuje się z podjętej wcześniej autopoprawki.

Uwagi do projektu uchwały zgłasza radny J. Nastalczyk.

Radny M. Hiliński pyta o których ulicach traktuje ten projekt uchwały. Odpowiedzi udziela Naczelnik A. Juszczyk.

Przewodniczący RMZ wyjaśnia, że Prezydent nie przyjmuje żadnych uwag do omawianego projektu, prosi o procedowanie projektu w pierwotnej wersji.

Wiceprzewodniczący J. Komorowski prosi o kilka minut przerwy.

Drukuj
[ Powrót ]