Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 10:42
Pkt 7. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z działalności
w okresie: 25 października – 10 listopada roku

W dniu 3 listopada wziąłem udział w spotkaniu z zawodnikami, działaczami i kibicami Klubu Piłkarskiego RTS Widzew Łódź, które odbyło się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu.

W dniu 9 listopada uczestniczyłem w kończącej kadencję 2002-2006 uroczystej sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Na ukończeniu jest przebudowa drogi dojazdowej – ul. Powstańców Śląskich na osiedlu Kurak w Zgierzu. W ramach prac zmodernizowana została jezdnia, ułożono też nowy chodnik na odcinku o długości 166 mb. Koszt inwestycji wyniósł 122 988,00 zł.

Rozpoczęła się instalacja kolektorów słonecznych na budynku basenu miejskiego przy ul. Leśmiana. Wykonawcą prac jest firma PPUH „Kekbud” z Łodzi. Koszt inwestycji to 249.500,00 złotych. Na montaż kolektorów otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 80 % wartości inwestycji. Montaż kolektorów ma być zakończony do 31 grudnia 2010 roku.

Zawarliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Poddębic na przebudowę ulicy Aleksandrowskiej na 290-metrowym odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Gołębiej. Jej oferta była jedyna w przetargu. Firma podjęła się realizacji zadania za kwotę 323.800,00 złotych. 300 000,00zł pokryje zarządca drogi - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, natomiast brakującą kwotę dopłaci Gmina Miasto Zgierz. Droga ma być zmodernizowana do 30 listopada 2010 r.

W trakcie realizacji jest przebudowa ulic: Tuwima i Staffa (na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Parzęczewskiej) wraz z przebudową drogi wewnętrznej wzdłuż szeregowych domków jednorodzinnych przy ul. Tuwima 61-115. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Poddębic, które zaproponowało najniższą cenę – 2 587 500,00 złotych. Inwestycja obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ponad 2 km. W ramach prac na modernizowanym odcinku kładziona jest nowa trwalsza nawierzchnia jezdni, nowe krawężniki i chodniki z kostki brukowej. Powstaną też ścieżki rowerowe, które po połączeniu z już istniejącymi ścieżkami przy ul. Parzęczewskiej umożliwią rowerzystom bezpieczny przejazd dookoła osiedla. Inwestycja ma być zakończona do 30 listopada 2010 roku. Trwają prace przy przebudowie ulicy Brazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP oraz przy przebudowie ulic: P. Bardowskiego i Szarych Szeregów. Pierwsza z inwestycji ma być zrealizowana do 15 grudnia br.,  druga – do 31 grudnia br. Na razie wszystko przebiega zgodnie z planem i nie ma zagrożeń dla oddania zmodernizowanych ulic do użytku w przewidzianym umową terminie.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr  176/V/2010 z dnia 25 października 2010 r. do nr 185/V/2010 z dnia 5 listopada 2010 r.

Radny Z. Antczak odnosi się do artykułu z Expressu Ilustrowanego na temat sprzedaży udziałów w firmie PEC na rzecz PGE. Radny prosi o sprostowanie nieprawdziwych informacji. Miasto Zgierz jest nadal właścicielem Spółki PEC.

Wyjaśnień udziela Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół. Sprostowanie juz zostało przekazane gazecie.

Radna A. Grzelak-Makowczyńska pyta, kiedy rozpoczną się prace na ul. Aleksandrowskiej.

Prezydent J. Sokół wyjaśnia, że prace właśnie się rozpoczęły.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie przyjęcie do wiadomości Sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-2, sprawozdanie przyjęto.

Drukuj
[ Powrót ]