Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 10:51
Pkt 8. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół wyjaśnił radnej A. Grzelak-Makowczyńskiej, że projekt budżetu na 2011 rok nie został jeszcze skończony.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig wyjaśnia radnej Palmowskiej, że stan po przebudowie ulic będzie sprawdzany. Odnośnie pytań radnego Gajdy - projekt budżetu na 2011 rok będzie przedłożony 15 listopada br. Radzie Miasta Zgierza VI kadencji.

Radny M. Pilarski odnosi się do wyjaśnień Zastępcy Prezydenta.

Rany R. Gaajda pyta, czy projekt budżetu na rok 2011 będzie opublikowany na stronie internetowej UMZ.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig, że budżet będzie przedłożony zgodnie z obowiązującym prawem.

Drukuj
[ Powrót ]