Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-11-12 11:16
Pkt 10. porządku obrad

Uroczyste podsumowanie V kadencji samorządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok przedstawia podsumowanie V kadencji. Dziękuje Prezydentom Miasta Zgierza, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta Zgierza za owocną współpracę w czasie trwania V kadencji. Dziękuje również Naczelnikom wszystkich Wydziałów, jednostkom pomocniczym, dyrektorom jednostek organizacyjnych, służbom mundurowym oraz w szczególności pracownikom Biura Rady Miasta Zgierza.

Głos zabiera również Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół, radny Z. Zapart, Wiceprzewodniczący J. Komorowski, Wiceprzewodniczący K. Karasiński, Wiceprzewodniczący Z. Wałęsiński, radny R. Gajda, radny M. Hiliński podsumowując V kadencję samorządu zgierskiego i dziękując za współpracę.

Drukuj
[ Powrót ]