Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Rozwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na I sesję Rady Miasta Zgierza VI kadencji2010-12-01 15:21

2 grudnia 2010 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)


Pkt 1. porządku obrad2010-12-02 10:06

Otwarcie sesji.


Pkt 2. porządku obrad2010-12-02 10:11

Złożenie ślubowania przez radnych.


Zaproszenie na c.d. I sesji Rady Miasta Zgierza VI kadencji2010-12-08 8:11

9 grudnia 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)


Wznowienie obrad po przerwie2010-12-09 9:00

II część I sesji Rady Miasta Zgierza.


Pkt 3. porządku obrad2010-12-09 9:05

Wybór przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.


Przerwa w obradach2010-12-09 9:11

Radny senior M. Gajda ogłasza 10 minut przerwy.


Obrady po przerwie2010-12-09 9:22

Wznowienie obrad po przerwie


Pkt 3. porządku obrad - cd.2010-12-09 9:24

Wybór przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.


Przerwa w obradach.2010-12-09 9:29

Radny senior M. Gajda ogłasza przerwę w obradach.


Po przerwie2010-12-09 9:30

Wznowienie obrad po przerwie.


Pkt 3. porządku obrad - cd.2010-12-09 9:35

Wybór przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.


Pkt 4. porządku obrad2010-12-09 9:40

Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.


Przerwa w obradach2010-12-09 9:41

Przewodniczący RMZ J. Komorowski zarządził 15 minut przerwy.


Po przerwie2010-12-09 9:58

Wznowienie obrad po przerwie.


Pkt 4. porządku obrad - cd.2010-12-09 10:00

Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.


Przerwa w obradach2010-12-09 10:05

Przewodniczący RMZ J. Komorowski ogłasza przerwę w obradach.


Po przerwie.2010-12-09 10:19

Wznowienie obrad po przerwie.


Pkt 4. porządku obrad - cd.2010-12-09 10:19

Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.


Przerwa w obradach2010-12-09 10:30

Przewodniczący RMZ J. Komorowski zarządza przerwę w obradach.


Wznowienie obrad2010-12-09 11:00

Wznowienie obrad po przerwie.


Pkt 4. porządku obrad - cd.2010-12-09 11:00

Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.


Pkt 5. porządku obrad2010-12-09 11:06

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 6. porządku obrad2010-12-09 11:10

Zapytania i wolne wnioski.


Pkt 7. porządku obrad2010-12-09 11:19

Zamknięcie obrad sesji.


 Wyswietlono: 0 do 25 wiadomosci z  25