Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-01 15:21
Zaproszenie na I sesję Rady Miasta Zgierza VI kadencji

2 grudnia 2010 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Wybór przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.
  4. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.
  5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

Drukuj
[ Powrót ]