Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-02 10:06
Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Najstarszy wiekiem wśród radnych VI kadencji RMZ p. Mirosław Gajda na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera I sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, panów prezydentów, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.

Zgromadzeni na sali obrad, odśpiewują Hymn Polski.

Radny M. Gajda o pomoc w prowadzeniu sesji poprosił najmłodszego wiekiem spośród radnych - M. Forfeckiego.

Radni minutą ciszy uczcili śmierć radnego I kadencji RMZ, pana  Leszka Trzcińskiego, który zmarł w listopadzie br.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0. Porządek obrad przyjęto.

Drukuj
[ Powrót ]