Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-02 10:11
Pkt 2. porządku obrad

Złożenie ślubowania przez radnych.

Radni składają uroczyste ślubowanie obejmując mandat radnego VI kadencji Rady Miasta Zgierza.

Radny M. Forfecki odczytuje Rotę Ślubowania.  Radni kolejno ślubują wypowiadając słowa: "Ślubuję".

Prowadzący obrady pogratulował radnym, po czym ogłosił przerwę w obradach sesji do dnia 9 grudnia 2010 r., do godziny 09.00.

Drukuj
[ Powrót ]