Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-09 9:05
Pkt 3. porządku obrad

Wybór przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.

Na Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza VI kadencji zgłoszono:
- radnego Jarosława Komorowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z potrzebą dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza w głosowaniu tajnym, zachodzi potrzeba powołania Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono następujące osoby:
- radnego Michała Pilarskiego
- radnego Marka Hilińskiego
- radną Elżbietę Krzewinę
wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Zarządzono przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Drukuj
[ Powrót ]