Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-09 9:24
Pkt 3. porządku obrad - cd.

Wybór przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.

Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Pilarski wyjaśnia procedurę głosowania, informuje, iż rada gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Na karcie do głosowania znajduje się nazwisko kandydata. Obok nazwiska są trzy kratki. Na kandydata można oddać tylko jeden głos „za”, „przeciw” lub się „wstrzymać”. Wówczas głos będzie ważny.

Po wyjaśnieniach przystąpiono do aktu głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Pilarski wyczytuje nazwiska radnych według listy obecności. Radni wrzucają kolejno karty do urny.

Zarządzono przerwę, celem przeliczenia przez Komisję Skrutacyjną głosów i sporządzenia protokołu.

Drukuj
[ Powrót ]