Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-09 9:35
Pkt 3. porządku obrad - cd.

Wybór przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Pilarski odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza. Z przedstawionego protokołu wynika, iż na Przewodniczącego RM wybrano radnego J. Komorowskiego głosami: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Prowadzący obrady radny M. Gajda przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Prowadzący obrady M. Gajda poddał pod głosowanie za przyjęciem w. w. projekt uchwały. W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0, uchwałę podjęto.

Przewodniczenie obradom przejął nowo powołany Przewodniczący J. Komorowski.

Przewodniczący RMZ podziękował za okazane mu zaufanie i wybór na stanowisko.

Drukuj
[ Powrót ]