Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-09 10:00
Pkt 4. porządku obrad - cd.

Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta J. Komorowski zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza.

Na wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza VI kadencji zgłoszono następujących kandydatów:
- radnego Zdzisława Sobczaka
- radnego Grzegorza Macińskiego
- radnego Stefana Pelikana
- radnego Mariusza Forfeckiego

wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący RMZ J. Komorowski zaproponował aby Komisja Skrutacyjna pracowała w tym samym składzie.

Propozycje przyjęto w głosowaniu za - jednogłosnie.

Zarządzono przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Przerwa w obradach.

Drukuj
[ Powrót ]