Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-09 10:19
Pkt 4. porządku obrad - cd.

Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.

Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Pilarski wyjaśnia procedurę głosowania, informuje, iż rada gminy wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Na karcie do głosowania znajdują się nazwiska wpisane w kolejności alfabetycznej. Obok nazwisk są trzy kratki. Na każdego z kandydata można oddać tylko jeden głos. Na jednej karcie można postawić trzy znaki "x", wówczas głos będzie ważny.

Po wyjaśnieniach rozdano karty do głosowania. Przystąpiono do aktu głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Pilarski wyczytuje nazwiska radnych według listy obecności. Radni wrzucają kolejno karty do urny.

Zarządzono przerwę, celem przeliczenia przez Komisję Skrutacyjną głosów i sporządzenia protokołu.

Drukuj
[ Powrót ]