Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-09 11:00
Pkt 4. porządku obrad - cd.

Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Pilarski odczytał protokół z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza. Z przedstawionego protokołu wynika, iż 

Radny M. Forfecki  uzyskał głosów: za - 9, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Radny G. Maciński uzyskał głosów: za - 15, przeciw - 2, wstrzym. - 0.

Radny S. Pelikan uzyskał głosów: za - 16, przeciw - 1, wstrzym. - 0.

Radny Z. Sobczak  uzyskał głosów: za - 12, przeciw - 2, wstrzym. - 0.

Wiceprzewodniczącymi RMZ zostali G. Maciński, S. Pelikan oraz Z. Sobczak.

Przewodniczący RMZ J. Komorowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza.

Przewodniczący poddał pod głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały. W głosowaniu: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 3, uchwałę podjęto.

Głos zabiera Wiceprzewodniczący RMZ Z. Sobczak dziękując za wybór oraz deklarując swoją aktywność.

Drukuj
[ Powrót ]