Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-09 11:10
Pkt 6. porządku obrad

Zapytania i wolne wnioski.

Głos zabiera radny M. Hiliński pełniący również funkcję Prezesa Hospicjum, zwracając się z prośbą o poparcie i zaprasza do zakupu prac artystycznych. Wystawa odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 17.00 w SEM-ie.

Radna B. Świątczak prosi o wsparcie finansowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który dzisiaj organizuje akcję zbiórki pieniędzy na paczki dla najuboższych dzieci z terenu naszego miasta.

Głos zabiera mieszkanka Z. Niechciał, porusza szereg spraw związanych ze stanem ulic, m. in. Wiosny Ludów.  Pyta jakie są straty finansowe poniosło miasto w związku z akcją zima.

Radny M. Pilarski składa wniosek o zamknięcie dyskusji w bieżącym pkt porządku obrad.

Drukuj
[ Powrót ]