Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Rozwiń wszystkie wątki relacji!
Pkt 1. porządku obrad2010-12-09 11:33

Otwarcie sesji.


Pkt 1a. porządku brad2010-12-09 11:44

Przyjęcie porządku obrad.


Pkt 2. porządku obrad2010-12-09 11:45

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej.


Pkt 3. porządku obrad2010-12-09 11:46

Wręczenie zaświadczenia o wyborze Prezydenta Miasta Zgierza.


Pkt 4. porządku obrad2010-12-09 11:48

Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Zgierza.


Pkt 4. porządku obrad - cd.2010-12-09 12:19

Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Zgierza.


Pkt 5. porządku obrad2010-12-09 12:22

Złożenie ślubowania przez radnego.


Pkt 6. porządku obrad2010-12-09 12:24

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 7. porządku obrad2010-12-09 12:25

Zapytania mieszkańców.


Pkt 8. porządku obrad2010-12-09 12:33

Zapytania i wolne wnioski.


Pkt 9. porządku obrad2010-12-09 12:33

Zamknięcie obrad sesji.


 Wyswietlono: 0 do 11 wiadomosci z  11