Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-09 11:33
Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ J. Komorowski na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera II sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.

Wita również Posła na Sejm A. Dunina oraz M. Matuszewskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego J. Dziemdzielę, Starostę Powiatu Zgierskiego K. Kozaneckiego, Wicemarszałek Sejmu E. Kierzkowską, Senatora P. Błaszczyka oraz duchowieństwo.

Drukuj
[ Powrót ]